GS Szadek :: Złoty Laur Spółdzielczości

Złoty Laur Spółdzielczości

Krajowa Rada Spółdzielcza i redakcja magazynu „Tęcza Polska” nadały honorowe wyróżnienie dla Marka Kowalskiego za działalność społeczno-kulturalną w ruchu spółdzielczym.

Nagroda ta przyznawana jest spółdzielniom, lub osobom fizycznym, które czynnie przyczyniają się do rozwoju i wzbogacania kultury, kultywowania tradycji, popularyzowania społecznych celów spółdzielczości. W szczególności brany jest pod uwagę ciągły i systematyczny charakter tych działań oraz ich konkretne przejawy i rezultaty